Over PRisk

 

Wat PRisk voor u kan betekenen

PRisk is gestart vanuit het idee dat privacy- en risicomanagement te belangrijk is om alleen aan specialisten over te laten. Beide disciplines behoren een essentieel en actief onderdeel van de gehele bedrijfsvoering te zijn; van het managementteam tot aan de medewerkers. 

PRisk heeft daarom naast specialistische kennis ook verstand van bedrijfskundige instrumenten, zoals bijvoorbeeld Lean/Six Sigma en Agile/Scrum. Groot voordeel hiervan is dat PRisk uw taal spreekt en vanuit een praktische invalshoek werkt, ongeacht de complexiteit van de opdracht. 


 PRisk persoonlijk

Met ruim 23 jaar werkervaring bij ING heb ik het geluk gehad om ervaring op te kunnen doen in uiteenlopende rollen. Zo ben ik naast generiek manager ook klacht- en kwaliteitscoördinator, projectleider en directiesecretaris geweest. Ik ben dus van veel markten thuis, zonder een echte specialist te zijn. Hier is verandering in gekomen na een reorganisatie, toen ik onderkende dat een generiek profiel ook zijn nadelen heeft. Na een uitgebreide training Riskmanagement heb ik mijn kennis verrijkt met de privacymodules CIPP/E en CIPM. Hierdoor heb ik een goed inzicht gekregen in de Europese privacyrichtlijnen en hoe deze in de praktijk ingevoerd kunnen worden. Het is mijn ambitie deze kennis te combineren met mijn ervaring en zo organisaties bij te staan in het behalen van hun doelstellingen op het gebied van privacy en risk. Naast PRisk zijn verder nog mijn vriendin Hetty, muziek en zeilen belangrijk in mijn leven.


Met vriendelijke groet,            Jan Raar